WOW Factor LogoCase Studies

To support the delivery of Education for Employability CCEA is producing material for use in Years 8 - 12. These will be placed on this page as they become available throughout the academic year 2007 – 2008 for download in digital format for schools who wish to contextualize the material for their teaching schemes.

Units

Acmhainn Bhliain 8

Réamheolas ar Oideachas d’Infhostaitheacht
PDF 461KB

Aonad 1: Scileanna Infhostaitheachta
PDF 1.08MB

Aonad 2: Bheith Fiontraíoch
PDF 1.06MB

Aonad 3: An Baile Mór S’agam
PDF 1.02MB

Aonad 4: Mo Thuras
PDF 1.17MB

Aonad 5: Dúshláin Infhostaitheachta
PDF 1.41MB

Acmhainn Bhliain 9

Réamheolas ar Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta
PDF 365KB

Aonad 1: An Gineadóir Oibre
PDF 1.35MB

Aonad 2: Fiontraíocht sa 21 hAois
PDF 1.07MB

Aonad 3: Na Chéad Chéimeanna
PDF 934KB

Aonad 4: An Toradh Cuilitheach
PDF 1.20MB

Aonad 5: Bain Triail As
PDF 1.07MB


Acmhainn Bhliain 10

Réamheolas ar Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta
PDF 380KB

Aonad 1: Luach do Shaothair
PDF 848KB

Aonad 2: Mo Roghanna
PDF 1.11MB

Aonad 3: Is Fútsa Atá Sé
PDF 1MB

Aonad 4: Obair shábháilte
PDF 1.32MB

Aonad 5: Ré nua na Fostaíochta
PDF 1.33MB

Acmhainn Bhliain 11

Réamheolas ar Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta
PDF 373KB

Aonad 1: Na Roghanna atá Agam
PDF 1.24MB

Aonad 2: Na Roghanna Cearta
PDF 1.39MB

Aonad 3: An Méid atá de Dhíth ar Fhostóirí
PDF 90KB

Aonad 4: Fostaigh Mé
PDF 1.47MB

Aonad 5: Cé atá ag iarraidh bheith ina fhiontraí?
PDF 1.18MB

Aonad 6: Isteach san Ionad Oibre
PDF 1.19MB

 

Acmhainn Bhliain 12

Réamheolas ar Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta
PDF 389KB

Aonad 1: Cleachtas Eifeachtach Oibre
PDF 67KB

Aonad 2: Tacaíocht le Gnólacht a Chur ar Bun -Níl Tú i D’aonar
PDF 49KB

Aonad 3: Faoi Strus
PDF 50KB

Aonad 4: Freagracht Shóisialta - Is é Post Gach Duine é!
PDF 40KB

Aonad 5: An Domhandú
PDF 75KB

Aonad 6: Do Thodhchaí - Is Leat Féin Í!
PDF 92KB

 

 

Bottom Curve