Council for the Curriculum, Examinations and Assessment

Gaeilge

Aillte / Cliffs

Gaeilge

Trá / Beach

Gaeilge

Halla na Cathrach, Béal Feirste / Belfast City Hall

Gaeilge

Bodhrán

Gaeilge

Lár na Cathrach, Baile Átha Cliath / Dublin City Centre

Gaeilge

Fidil / Fiddle

Gaeilge

Cláirseach / Harp

Gaeilge

Teachíní / Cottages

Gaeilge

Comharthaí / Signs

Gaeilge

Galláin / Standing Stones

Gaeilge

Naomh Breandán / St. Brendan

Faisnéis Ghinearálta

Trí Ghaeilge a fhoghlaim beidh deis agat aithne a chur ar shaol ársa agus ar shaol comhaimseartha araon. Tá saibhreas teanga ag an Ghaeilge nach bhfuil ar fáil ach i bhfíorbheagán teangacha eile agus is féidir teacht ar an saibhreas seo i litríocht agus in amhráin Ghaeilge. Tá dul chun cinn le sonrú sa Ghaeilge agus tá an teanga féin ag fás le riar ar stór focal comhaimseartha. Fágann sé seo gur teanga bheoga í an Ghaeilge atá ina cuidiú ag foghlaimeoirí páirt a ghlacadh i saol an lae inniu, saol na hoibre san áireamh, agus iad a bheith ar comhchéim le gach duine eile.

Cruthóidh an Ghaeilge mothú láidir ionat a mhúsclóidh agus a chuirfidh le do thuiscint ar an chultúr agus an fhéiniúlacht Éireannach.

General Information

Learning Irish will give you access to both an ancient and contemporary world. Irish has a richness of language enjoyed by few other languages which can be seen in areas such as its literature and songs. Irish is moving forward and broadening the language to accommodate contemporary vocabulary. This has produced a vibrant language which enables learners to engage today’s world, including the world or work, on a level footing with others.

Learning Irish will create a passion within you, opening and expanding your understanding of Irish culture and identity.